Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Oferta gaz 2019

Nowy Targ, 6.12.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: opracowania kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Działając zgodnie z Procedurą udzielania zamówień publicznych, w której nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu na podstawie przesłanych ofert na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej oraz specyfikacji technicznej na wykonanie instalacji gazowej w budynku szkoły w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu informuję, że:

Najkorzystniejszą ofertę wybrano złożoną przez:

Zakład Usługowo-Handlowo-Projektowy

'Brzeźny'- Paweł Brzeźny

34-400 Nowy Targ, ul. Norwida 1

NIP 735-238-19-09, REGON 492711777

Na kwotę 7380 zł brutto, a termin realizacji do 31.03.2019 r.

 

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...