Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg 2016

Zapytanie nr 3 zmienione.

Nowy Targ, 20.12.2016 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zakup kserokopiarki do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zmianami) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesłał zaproszenie do złożenia oferty na zakup kserokopiarki dowolnej firmy do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Na podstawie złożonych ofert cenowych poszczególnych podmiotów odwołuję i zamykam postępowanie przetargowe. Przyczyną zamknięcia postępowania przetargowego jest brak wystarczających środków finansowych na wykonanie tego zadania. Wartość złożonych ofert przez poszczególne podmioty przekraczała zaplanowane środki na ten cel.

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...