Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg na stołówkę

Nowy Targ, 20.11.2015 r.

 

Oferenci

W związku z zakończeniem przetargu i wyłonieniem kandydata na najem pomieszczeń szkolnych przeznaczonych na prowadzenie stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 wNowym Targu, Przewodniczący Komisji Przetargowej zgodnie z § 11 regulaminu przetargu zawiadamia o jego wyniku.

Komisja Przetargowa powołana Zarządzeniem Nr 13/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu z dnia 19.10.2015 r. zawiadamia, że po szczegółowej analizie ofert dokonała wyboru oferty złożonej przez Panią Annę Polak zam. Odrowąż.

O wyborze oferty zadecydowały: najwyższa zaproponowana kwota czynszu miesięcznego, wysokość ceny zestawu obiadowego dla dziecka i dorosłej osoby jak również zaproponowanie dodatkowej oferty dla szkoły.

Przewodniczący Komisji

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...