Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg 2017- olej

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Nasz znak SP4.271/2/16

Nowy Targ, 10.01.2017r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty 50000,00 zł netto do 30 000 euro, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2017r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez EUROSPED Paliwa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 41-902 Bytom ul. Dworska 6 - cena oferty: 128 622,33zł

Dyrektor szkoły

Do wiadomości:

  1. PAPI Service Sp. z o.o., 34 - 520 Poronin ul. Kasprowicza 28
  2. EUROSPED Paliwa Sp. z o.o. Spółka Komandytowa, 41-902 Bytom ul. Dworska 6
  3. Międzynarodowy Transport Drogowy i Spedycja OLMA Sp. J, 33-300 Nowy Sącz, ul. M. Skłodowskiej 32
  4. ARGE Paliwa Sp. z o. o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A
  5. EXPORT-IMPORT Józef Maj, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7A
  6. tablica ogłoszeń SP4
  7. www.sp4.nowytarg.pl
  8. a/a
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...