Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg 2018 - olej

Ogłoszenie o wyborze
najkorzystniejszej oferty

Nasz znak SP4.271/1/18

Nowy Targ, 04.01.2018 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty 50000,00 zł netto do 30 000 euro, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2018 r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

PAPI Service Sp. z o.o., 34 - 520 Poronin ul. Kasprowicza 28 - cena oferty: 130 939,65 zł

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...