Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg 2020 -olej

Ogłoszenie wyników przetargu

Nasz znak SP4.271/1/20                                                       

Nowy Targ, 10.01.2020 r.

Działając na podstawie procedury o udzielenie zamówienia a prowadzone jest o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty 50 000,00 zł netto do 30 000 euro, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu informuje, że wybrano ofertę na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od dnia podpisania umowy do 30.06.2020 r.

wybrano ofertę złożoną przez:

EUROSPED PALIWA Sp. z o. o., Sp. k. 41-902 Bytom ul. Dworska 6 - cena oferty: 76 598,50 zł

Dyrektor szkoły

 

Do wiadomości:

  1. EUROSPED PALIWA Sp. z o. o., Sp. k. 41-902 Bytom ul. Dworska 6
  2. PAPI Service Sp. z o.o., 34 ? 520 Poronin ul. Kasprowicza 28
  3. EXSPORT-IMPORT Józef Maj, ul. Składowa 7A, 34-400 Nowy Targ
  4. tablica ogłoszeń SP4
  5. www.sp4.nowytarg.pl
  6. a/a
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...