Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg olej 2015

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak SP4.271/1/15

Nowy Targ, 16.02.2015r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznegood kwoty 50000,00 zł netto do 30 000 euro, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 późn. zm.) na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2015r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez Papi Servis Spółka z o.o., ul. Kasprowicza 28, 34 ? 520 Poronin - cena oferty 126198,00 zł

Informuję, iż w wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:

  1. EXPORT-IMPORT Józef Maj - 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7A
  2. Papi Service Sp z o.o., ul. Kasprowicza 28, 34 ? 520 Poronin

Do wiadomości:

  1. EXPORT-IMPORT Józef Maj, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7A
  2. Papi Service Sp z o.o., 34 ? 520 Poronin, ul. Kasprowicza 28
  3. Tablica ogłoszeń SP4
  4. www.sp4.nowytarg.pl
  5. a/a
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...