Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg olej 2016i

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Nasz znak SP4.271/1/16

Nowy Targ, 16.02.2016r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego od kwoty 50000,00 zł netto do 30 000 euro, do których na podstawie art. 4 pkt. 8 nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 2164) na sukcesywną dostawę oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2016r. jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez: "EUROSPED" K. Matura, W. Haręża Spółka Jawna, 41-902 Bytom ul. Dworska 6 - cena oferty: 87 558,17zł

Informuję, iż w wyżej wymienionym postępowaniu zostały złożone 4 oferty:

  1. PAPI Service Sp. z o.o., 34 - 520 Poronin ul. Kasprowicza 28
  2. EUROSPED K. Matura, W. Haręża Spółka Jawna, 41-902 Bytom ul. Dworska 6
  3. ARGE Paliwa Sp. z o. o., 30-552 Kraków, ul. Wielicka 22A
  4. EXPORT-IMPORT Józef Maj, 34-400 Nowy Targ, ul. Składowa 7A
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...