Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Słupy - przetarg

Nowy Targ, 18.02.2019 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: zakup i montażu słupów do koszykówki na boisku szkolnym doSzkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

 

Działając zgodnie z Procedurą udzielania zamówień publicznych, w której nie stosuje się Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo Zamówień Publicznych dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesyła zaproszenie do złożenia oferty na zakup i montażu słupów do koszykówki na boisku szkolnym do Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Wymagania zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zaproszenie nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 28 lutego 2019 r. do godziny 12:00 e-mailem na adres dyrektor@sp4.nowytrag.pl lub osobiście w sekretariacie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18-26-625-22 w godzinach od 8:00 ? 15:00.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia.

Opis produktu Wartość brutto
Łuki stałe 500/500 (kpl na 1 bramkę) kpl 2 2 szt.
Siatki do piłki ręcznej nietypowe PE 4 mm, 3,0 x 2,0 gł. 50/50 cm Para 1 kom.
Wysięgnik do koszykówki dwusłupowej 105x180, L= 220 cm (2 szt ram + stężenie `X`) 4 szt.
Tuleja słupa do koszykówki 100x100 SZT 4 4 szt.
Osłona słupa koszykówki (profil 100x100 mm) SZT 4 4 szt.
Transport i Montaż  
Całość zamówienia - razem  

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...