Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Przetarg - Sztandar

Nowy Targ, 7.02.2018 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy: wykonanie sztandaru dla Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

Działając zgodnie z art. 4 pkt. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zmianami) a powołując się na procedury zamówień publicznych obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targu dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu przesłał zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu.

Wymagania zamawiającego:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia postępowania dotyczącego wyboru oferenta bez podania przyczyn. Oferentom, do których zostanie skierowane zaproszenie nie przysługuje żadne roszczenie względem zamawiającego, w tym w szczególności z tytułu wyboru innej oferty, odwołania lub zamknięcia całego postępowania bez wskazania wykonawcy.

Oferty należy składać do dnia 23 lutego 2018 r. do godziny 12:00 na adres szkoły, elektronicznie na adres dyrektor@sp4.nowytarg.pl, osobiście w budynku szkoły lub telefonicznie z potwierdzeniem notatką służbową.

Szczegółowe informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr telefonu 18-26-625-22 w godzinach od 8:00 - 15:00.

Szczegółowe warunki określające przedmiot zamówienia.

Symbol Opis produktu ilość
Sztandar rozmiar 1m x 1m

Awers: Materiał ozdobny w kolorze jasnoniebieskim (z fakturą ozdobną), z napisem -Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu, Rok 1933 Rok 2018. W centralnej części postać króla Kazimierza III Wielkiego (jak na obrazie Matejki). Wszystko haft ręczny wypukły, nici kolorowe - złote, metalizowane.

Rewers: Materiał ozdobny w kolorze czerwonym (z fakturą ozdobną), wyhaftowany, wypukłym orłem (godło Polski) z napisem -Honor, Bóg Ojczyzna Nauka . Wszystko haft ręczny.

Całość obszyta ozdobione frędzlami w kolorze złotym, metalizowanym z trzech stron. krawędzi dł. 7 cm, uchwyty do zawieszenia w odległości nie więcej niż 8 cm. Czcionka wysokość 7 cm, krój: Monotype Corsiva, pogrubiona. Gramatura tkaniny co najmniej 285g/m2 .

1
Drzewiec do sztandaru

Wykonany z drewna w kolorze jasnobrązowym zakończony metalową głowicą z orłem. Oczka do zawieszenia sztandaru metalowe z odległością nie więcej niż 8 cm.

W części dolnej osłona metalowa na wysokości ok 20-30 cm.

1 szt.
Podstawa do sztandaru Wykonana z materiału drewnopodobnego w kolorze zbliżonym do drzewca sztandaru. 1
Szarfy i rękawiczki Zestaw trzech szarf biało-czerwonych i trzech par białych rękawiczek dla pocztu sztandarowego. zestaw
Szarfa do sztandaru Szarfa biało-czerwona do sztandaru o długości co najmniej 1 m. 1 szt.
Czas wykonania Projekt sztandaru (z próbkami materiału) wykonany do 30 marca 2018 r., natomiast wykonanie do 1 sierpnia 2018 r. -

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...