Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Akcja charytatywna Szkolnego Koła Wolontariatu

03/04/2018

Warto zadbać o "Szczęśliwe Jutro"...

Nasza szkoła nawiązała współpracę z Fundacją "Szczęśliwe Jutro", która powstała w lipcu 2015 roku. Głównym celem fundacji jest wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej, opieka nad dziećmi i rodzinami w trudnej sytuacji życiowej, wspieranie ich w wyrównywaniu szans oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Obecnie najważniejszym działaniem dla fundacji jest budowa Przystani Szczęśliwe Jutro we Wróblówce koło Czarnego Dunajca i otwarcie tam dwóch placówek opiekuńczo - wychowawczych: domu dziecka dla nastolatek w ciąży i z małymi dziećmi, domu dziecka dla 14-ściorga dzieci z powiatu nowotarskiego. Przystań Szczęśliwe Jutro ma być miejscem, w którym podejmowane działania zapewnią należytą opiekę wychowankom, będą dawać wsparcie i pomoc w codziennym życiu.

W ramach pracy Szkolnego Koła Wolontariatu nasi uczniowie wraz z paniami: Danutą Piekarczyk i Dorotą Kowalczyk przyłączyli się do akcji charytatywnej i pomagają w zbieraniu środków na rzecz fundacji.

W Niedzielę Palmową po zakończeniu mszy świętych w kościele św. Brata Alberta, członkowie Samorządu Uczniowskiego rozprowadzali wśród parafian świąteczne ozdoby. Serdecznie dziękujemy za  wsparcie tej szlachetnej akcji. 


Trwa ładowanie strony prosimy czekać...