Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Terminy zebrań z rodzicami

 

Tematyka zebrań

Termin

Odpowiedzialny

 

Zebranie rodziców klas I - III oraz IV-VIII – odbiór podręczników MEN, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2.09.2020

Wychowawcy klas

 

Zapoznanie z wymaganiami edukacyjnymi z poszczególnych przedmiotów, przepisami porządkowymi obowiązującymi w szkole.

Pedagogizacja rodziców – „Prawa i obowiązku ucznia” / „Prawa dziecka”.

Przedstawienie programu wychowawczo-profilaktycznego oraz planu pracy szkoły.

Przedstawienie organizacji pracy szkoły rodzicom

We wrześniu 2020 r. deklaracja rodziców ws. wyboru języka na egzaminie dla klas VIII.

Przedstawienie społeczności szkolnej dni wolnych.

Wybór rady rodziców, informacje o szkole

Przedstawienie harmonogramu godzin dyżurowania nauczycieli w ramach spotkań z rodzicami

16.09.2020

Wychowawcy klas

Dyrektor szkoły

 

Omówienie bieżących problemów uczniów – dzień otwarty

21.10.2020

Wychowawcy klas

 

Informacje o bieżących postępach w nauce – obowiązkowe

Pedagogizacja rodziców: uzależnienia od Internetu i jego skutki.

25.11.2020

Wychowawcy klas

 

Informacja o ocenach za I okres

27.01.2021

Wychowawcy klas

 

Omówienie bieżących problemów uczniów

Informacje o bieżących postępach w nauce

17.03.2021

Dyrektor szkoły

Wychowawcy klas

 

Omówienie bieżących problemów uczniów i informacje o bieżących postępach w nauce.

Szkolenie w zakresie egzaminu ósmoklasistów.

28.04.2021

Wychowawcy klas

 

Informacja do rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów oraz nagannych (zachowanie)

26.05.2021

Wychowawcy klas

 

Informacja o przewidywanych ocenach rocznych

14.06.2021 godz. 10:00

Wychowawcy klas

 

Wystawienie ocen rocznych

16.06.2021 godz. 9:00

Wychowawcy klas

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...