Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu
BIP

BIP

Działając na podstawie art. 10 Ustawy o ochronie danych osobowych przedstawia się dane inspektora: Wiesław Kowalski, kontakt - adres poczty elektronicznej inspektor@cbi24.pl.

Klauzule informacyjne: ogólna oraz na monitoring wizyjny (w dolnej części strony).

Biuletyn Informacji Publicznej (Kliknij...)
 

Informacja o jednostce

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu 

Miasto: Nowy Targ

Powiat: nowotarski

Województwo: małopolskie

Organ prowadzący: Gmina Miasto Nowy Targ

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu

ul.Świętego Brata Alberta 35

34-400 Nowy Targ

Kontakt:

tel./fax: 18 266-25-22

mail: sekretariat@nowytarg.pl

https://sp4.nowytarg.pl

NIP: 7351059904

REGON: 490658458

 

Status prawny

  1. Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu jest placówka publiczną.
  2. Organem prowadzącym jest Gmina Miasto Nowy Targ.

 

Struktura organizacyjna - pracownicy

Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły

mgr Paweł Zych

Zastępca Dyrektora

mgr Anna Chabrzyk

Nauczyciele

edukacja wczesnoszkolna

mgr Halina Zamojska

mgr Lucyna Jaróg

mgr Maria Kilanowicz- Rusnak

mgr Maria Kołacz

mgr Beata Stasik

mgr Franczak Natalia

oddział przedszkolny

mgr Bogumiła Szewczyk

mgr Jadwiga Kowalczuk

język polski

mgr Renata Staszel

mgr Bogusława Mozdyniewicz

mgr Magdalena Stychno-Gąsior

matematyka

mgr Anna Gutt-Kołodziej

mgr Chudoba Jolanta

mgr Paweł Zych

mgr Barbara Zych

historia

mgr Marlena Sulka - wdż

doradztwo zawodowe

mgr Zbrożek Justyna

religia

ks. Franciszek Rembiesa

ks. Dominik Kowynia

mgr Marlena Sulka

przyroda, biologia, chemia

mgr Dorota Kowalczyk

mgr Lucyna Jaróg 

język niemiecki

mgr Barbara Mucha

język angielski

mgr Jadwiga Stołowska-Skrzypczyk

mgr Izabela Ostachowska

informatyka

mgr Barbara Zych

edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Marek Pranica

wiedza o społeczeństwie

mgr Barbara Mucha

technika

mgr Danuta Piekarczyk

wychowanie fizyczne

mgr Maciej Zborowski

mgr Celiński Krystian

muzyka, plastyka

mgr Piotr Urzędowski

logopeda, zajęcia rewalidacyjne, zajęcia korekcyjno - kompensacyjne

mgr Beata Plewa

mgr Anita Strama

biblioteka

mgr Anna Balcer-Kierszkowska

fizyka

mgr Barbara Zych

geografia

mgr Anna Chabrzyk

mgr Marek Pranica

świetlica szkolna

mgr Ilona Matuszek

nauczyciel wspomagający

mgr Paweł Dziadkowiec - 8a

mgr Aneta Bryniarska - 8a

mgr Maria Masłowska - 7a

mgr Urszula Kleczkowska-Brzeźny - 6c

mgr Paulina Huzior - 3b

mgr Renata Konopka - 3a

pomoc nauczyciela

p. Małgorzata Kozyra - oddział przedszkolny

pracownicy administracji i obsługi

p. Ewa Udziela

p. Zofia Stefaniak

p. Elżbieta Sulka

p. Irena Garbacz

p. Danuta Zapotoczna

p. Leszek Sulka, p. Stanisław Kalus, p. Józef Michałek - sala gimnastyczna

 

Akty prawne

Statut szkoły


Zamówienie publiczne i ogłoszenia

Przetarg: informacja o udzieleniu zamówienia

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego wraz z transportem do magazynu opału w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w okresie od daty podpisania umowy do 31.12.2014r. 
Informację umieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 25083-2014 z dnia 2014-02-07 r. - Nowy Targ Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Ogłoszenie nr 9203-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 8703-2014 z dnia 2014-01-15 r. - Nowy Targ Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie nr 6869-2014 z dnia 2014-01-13 r. - Nowy Targ 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2014 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynTermin składania ofert: 2014-01-23

Ogłoszenie nr 100762-2013 z dnia 2013-03-13 r. - Nowy Targ 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu

Ogłoszenie nr 77522-2013 z dnia 2013-02-25 r. - Nowy Targ 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynuTermin składania ofert: 2013-03-05

Ogłoszenie nr 50636-2013 z dnia 2013-02-06 r. - Nowy Targ 1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2013 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu Termin składania ofert: 2013-02-13

Ogłoszenie nr 500294483-N-2018 z dnia 10-12-2018 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: .Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe (Dz.U. 2016 poz. 2008)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

======================================================================

Ogłoszenie nr 500275845-N-2018 z dnia 19-11-2018 r.

Nowy Targ:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 649650-N-2018 
Data: 19/11/2018

==================================================== 

Ogłoszenie nr 649650-N-2018 z dnia 2018-11-19 r.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Nowym Targu: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w 2019 roku oleju opałowego lekkiego spełniającego wymagania normy PN-C-96024:2011 do magazynu opału budynku Szkoły Pod-stawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu zlokalizowanego w Nowym Targu, os. Niwa 4c w ilości 55 m3 w przeliczeniu na paliwo w temperaturze referencyjnej 15oC. Olej opałowy lekki spełniać musi parametry zgodnie z polską Normą PN-C-96024:2011 oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007 (Dz.U. Nr 4 z 2007 poz.30)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Sprawozdanie Finansowe

Zgodnie z §34 ust. 10 Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w Biuletynie Informacji Publicznej umieszcza się:

Sprawozdanie finansowe za rok 2018 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu.

Zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu pod następującym linkiem: http://www.zoesip.nowytarg.pl/node/21

Sprawozdanie finansowe za rok 2019 Szkoły Podstawowej nr 4 im. Króla Kazimierza Wielkiego w Nowym Targu.

Zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu pod następującym linkiem: http://www.zoesip.nowytarg.pl/node/34

 

Inspektorem Danych Osobowych (IOD) w szkole jest:

Pan Wiesław Kowalski,

tel:  575-001-147

adres poczty elektronicznej: iod@um.nowytarg.pl

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - przejdź i kliknij poniżej strony.

 

 

Redakcja Biuletynu:

Szkoła Podstawowa nr 4 w Nowym Targu
Paweł Zych  - tel. 18 266-25-22

BIP
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...