Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Kampania społeczna

02/10/2018

Twój czas! Twój głos! Nasza przyszłość! - kampania profrekwencyjna 2018

Pod takim hasłem uczniowie klasy VIII pod kierunkiem pani mgr Barbary Muchy realizują projekt w ramach zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Projekt dotyczy kampanii profrekwencyjnej 2018.

Głównym celem projektu jest uświadamianie młodzieży, jak ważny jest udział w wyborach. Na lekcjach wiedzy o społeczeństwie nasi uczniowie zostaną zapoznani z tematyką wyborów, odpowiadając sobie na pytania:

Co to są wybory samorządowe?

Jakie są kompetencje i zadania samorządu lokalnego?

Czy warto głosować?

Jak zachęcić społeczność lokalną do głosowania?

            Po przeprowadzeniu cyklu zajęć w dniu 14.10.2018 r. odbędzie się Happening Profrekwencyjny, podczas którego nasi uczniowie wyjdą na ulice i będą zachęcać społeczność lokalną do wzięcia udziału w wyborach samorządowych 2018. Klasa VIII przygotowuje mnóstwo atrakcji.

                     Happening ma charakter zupełnie neutralny politycznie

            Dlaczego udział w wyborach jest tak ważny?

            Wybory są najprostszym i najskuteczniejszym mechanizmem wywierania wpływu na przyszłość kraju. Poprzez oddanie głosu na rzecz wybranych reprezentantów zapewniamy sobie równy i powszechny udział w spra­wowaniu władzy - rządzący podejmują decyzję w naszym imieniu i mogą zostać przez nas rozliczeni, np. nie zostaną wybrani podczas kolejnych wyborów. Nieuczestniczenie w wyborach dużej części społeczeństwa powoduje, że władza nie posiada pełnej legitymizacji do rządzenia, tzn. reprezentuje ona poglądy tylko tych obywateli, którzy wzięli udział w głosowaniu. Jeśli jakaś grupa społeczna od dłuższego czasu nie bierze udziału w głosowaniu, np. młodzi ludzie w wieku 18-25 lat, wśród których frekwencja jest o ok. 20% niższa niż wśród starszej części elektoratu, dochodzi do tego, że jej interesy i poglądy nie są reprezentowane przez rządzących. Konsekwencją jest narastająca frustracja, niechęć do polityki i jakiejkolwiek innej formy zaangażowania społecznego. W przypadku młodych ludzi rezultatem jest to, że głosują oni coraz rzadziej, a z czasem - kiedy stają się coraz starsi - ogólna frekwencja obniża się dramatycznie.

Zapraszamy do śledzenia efektów naszego projektu.


Trwa ładowanie strony prosimy czekać...