Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Konkursy plastyczne w ramach Odblaskowej Szkoły

02/10/2017

Odblaskowo jest "fajowo" - regulaminy konkursów

 

Regulamin

Szkolnego Konkursu Plastycznego

pt. "Odblask to mój przyjaciel "

w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Odblaskowa szkoła-2017r."

dla uczniów klas I-II


 1. Termin konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 20 września 2017 r. i trwać będzie do 10 października 2017 r.

 1. Nadrzędnym celem konkursu jest:

Pośrednim celem konkursu jest:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-II.

 2. Zadaniem konkursu jest przedstawienie bezpiecznego poruszania się po drodze z uwzględnieniem elementów odblaskowych.

 3. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne ? każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

 4. Prace powinny być wykonane samodzielnie,dowolną techniką (kredką, farbami, wycinankami itp.).

 5. Prace niesamodzielne nie będą podlegać ocenie.

 6. Format prac: A3 lub A4.

 7. Na odwrocie pracy należy umieścić: imię nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

 8. Prace należy przekazać do p. mgr Lucyny Jaróg do dnia 10 października 2017r.

 9. Organizator konkursu nie odpowiada za zniszczenia prac w trakcie konkursu.

 10. Prace oceniane będą pod względem:

 1. Spośród dostarczonych prac, komisja konkursowa w składzie: funkcjonariusz Policji, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu wyłoni trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

 2. Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sp4.nowytarg.pl

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2017 r.


Regulamin opracowała: mgr L. Jaróg,Regulamin

Szkolnego Konkursu Plastycznego

pt. " Odblaskowe nakrycie głowy "

w ramach Ogólnopolskiej Akcji "Odblaskowa szkoła-2017r."

dla uczniów klas IV-VII 

1.Termin konkursu:

Konkurs rozpoczyna się 20 września 2017 r. i trwać będzie do 10 października 2017 r.

2.Celem konkursu jest:

3. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów IV-VII.

4. Zadaniem konkursu jest przedstawienie odblaskowego nakrycia głowy celem podniesienia bezpieczeństwa podczas poruszania się wieczorem i nocą.

5. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne- każdy uczestnik może przekazać tylko jedną pracę.

6.Prace powinny być wykonane samodzielnie,dowolną techniką (kredką, farbami, wycinankami lub praca przestrzenna itp.)

7.Format prac: A3 lub A4

8. Na ?odwrocie pracy należy umieścić: imię nazwisko ucznia, klasę, imię i nazwisko opiekuna.

9. Prace należy przekazać do p. mgr Danuty Piekarczyk do dnia 10 października 2017r.

10.Organizator konkursu nie odpowiada za zniszczenia prac w trakcie konkursu.

11. Prace oceniane będą pod względem:


12.Spośród dostarczonych prac, komisja konkursowa w składzie: funkcjonariusz Policji, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego oraz nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu wyłoni trzy najlepsze prace, których autorzy otrzymają nagrody rzeczowe.

13.Lista laureatów zostanie opublikowana na stronie internetowej www.sp4nowytarg.pl

14.Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 20 września 2017 r.


Regulamin opracowała: mgr D. Piekarczyk


Trwa ładowanie strony prosimy czekać...