Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Narodowe Święto Niepodległości

10/11/2020

"Kochasz Ty dom, rodzinny dom?..."

"Pieśn o domu"

Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom,

Co w let­nią noc, skroś srebr­nej mgły,

Szu­mem swych lip wtó­rzy twym snom,

A ci­szą swą koi twe łzy?

 

Ko­chasz ty dom, ten sta­ry dach,

Co pra­wi baśń o daw­nych dniach,

Omsza­łych wrót ro­dzin­ny próg,

Co wita cię z cier­nio­wych dróg?

(...)

Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom,

Co wpo­śród burz, w zwąt­pie­nia dnie,

Gdy w du­szę ci ude­rzy grom,

Wspo­mnie­niem swym oca­la cię?

 

O, je­śli ko­chasz, je­śli chcesz

Żyć pod tym da­chem, chleb jeść zbóż,

Ser­cem oj­czy­stych pro­gów strzeż,

Ser­ce w oj­czy­stych ścia­nach złóż!...

                                                              Maria Konopnicka

 

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...