Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

O Katyniu, raz jeszcze...

01/05/2019

"Kamienie wołać będą o katyńskim lesie"

Na naukę historii nigdy nie jest za późno, ani za wcześnie. Historii, nigdy nie jest za dużo...
Mogli się o tym przekonać zarówno rodzice uczniów, jak i zaproszeni goście oraz przedstawiciele władz miasta w osobach pana Burmistrza Miasta - Grzegorza Watychy, przedstawicieli Rady Miasta - Grzegorza Luberdy, Leszka Pustówki, Danuty Szokalskiej - Stefaniak, którzy w czwartkowy wieczór wysłuchali  programu słowno muzycznego związanego z wydarzeniami w Katyniu 1940 roku i Smoleńsku 2010 roku. Znamienne jest to, iż w przygotowanie tego niełatwego tematycznie dla dzieci i młodzieży programu włączyli się nie tylko uczniowie klasy 7b, ale również klasy 2b.  Podczas przedstawienia emanowali pełną napięcia i autentycznego smutku powagą, z przejęciem recytując chociażby taki wiersz...
 
 
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk tak gęsty stoi las.
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk - tak długi słupów sznur.
Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask,
Jak twe oczy dalekich, wieczornych gwiazd zza chmur.

Na tej drodze na Smoleńsk zacina wicher w twarz.
Czemu ciepły rzuciłem swój kąt? Ach, któż to wie?
Może nigdy daleki nie skusiłby mnie marsz,
Gdyby szyję oplotły choć raz mi ręce dwie ...

Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk - milczący, pusty las.
Wzdłuż tej drogi na Smoleńsk - samotnych słupów sznur.
Nad tą drogą na Smoleńsk dwóch gwiazd się sączy blask,
Jak twe oczy dalekich i zimnych gwiazd zza chmur.

 Za przygotowanie tej podniosłe akademii serdecznie dziękujemy pani mgr Beacie Stasik, mgr Marlenie Sulce, mgr Annie Gutt-Kołodziej, mgr Jadwidze Stołowskiej-Skrzypczyk. mgr Alicji Jangrot-Jurkowskiej
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...