Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Odblaskowa szkoła

23/09/2015

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo na drodze.

W roku szkolnym 2015/16 szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła" zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Harmonogram działań w ramach akcji:

1.Wyposażenie uczniów w kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe.

2.Promowanie noszenia kamizelek odblaskowych i odblasków podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

3.Konkurs plastyczny dla klas I-III pt. "Bezpiecznie poruszam się na rowerze".

4.Konkurs plastyczny dla klas IV-VI pt. "Zabłyśnij nocą".

5.Konkurs "Wiedzy o ruchu drogowym" dla uczniów klas III oraz uczniów klas IV-V.

6.Spotkanie z policjantem klas 0-I.

7.Wykonanie gazetek promujących bezpieczeństwo.

8.Zorganizowanie akcji "Odblaski dla społeczności lokalnej" w kościele parafialnym św. Brata Alberta na Niwie.

9.Przygotowanie przedstawienia o bezpieczeństwie na zakończenie akcji "Odblaskowa Szkoła".

10.Zorganizowanie zajęć pierwszej pomocy dla klas młodszych.

11.Zajęcia świetlicowe: gry i zabawy z zasadami bezpiecznego poruszania się po drodze. Filmy dla najmłodszych związane z zasadami bezpieczeństwa.

12.Wycieczka rowerowa klas starszych.

13.Zorganizowanie odblaskowej dyskoteki andrzejkowej dla społeczności uczniowskiej lub odblaskowe powitanie jesieni.

Koordynator akcji: mgr Danuta Piekarczyk, mgr Lucyna Jaróg

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...