Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Odblaskowa szkoła - harmonogram działań.

21/10/2018

Dbajmy razem o bezpieczeństwo

Harmonogram działań w ramach akcji

"Odblaskowa Szkoła" w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła" zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Harmonogram działań w ramach akcji:

1.Sprawdzenie wyposażenia uczniów w kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe.

2.Promowanie noszenia kamizelek odblaskowych i odblasków podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

3.Konkurs plastyczny dla klas I-II pt. "Odblask to mój przyjaciel".

4.Konkurs plastyczny dla klas IV-V pt. "Odblaskowy strój".

5.Konkurs "Wiedzy o ruchu drogowym" dla uczniów klas III oraz uczniów klas VI.

6.Wykonanie przez uczniów klas VII "Bezpiecznego drzewa"- dowolna tematyka związana z bezpieczeństwem.

7.Spotkanie z pracownikami policji, straży pożarnej, GOPR - klasy młodsze.

8.Przeprowadzenie lekcji i promocja odblasków w ramach akcji "Wspólnie zadbajmy o nasze bezpieczeństwo" zorganizowane przez PZU-zapoznanie z Stachem Trachem maskotką odblaskową.

9.Wykonanie gazetek promujących bezpieczeństwo.

10. Zorganizowanie akcji "Odblaski dla społeczności lokalnej" w kościele parafialnym św. Brata Alberta na Niwie.

11. Zorganizowanie akcji "Zawieszki dla zerówki".

12. Przygotowanie przedstawienia o bezpieczeństwie na zakończenie akcji "Odblaskowa Szkoła".

13. Zorganizowanie zajęć pierwszej pomocy dla klas 0-I - prowadzący p. Maciej Zborowski.

14. Wycieczka rowerowa klas starszych .

15. Zorganizowanie odblaskowej dyskoteki dla społeczności uczniowskiej.

 

 

Koordynator akcji: mgr Lucyna Jaróg, mgr Danuta Piekarczyk


Trwa ładowanie strony prosimy czekać...