Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Pola Nadziei 2014r.

24/09/2014

Coroczna kampania z symbolicznym żonkilem czyli Pola Nadziei, ruszyła w naszej szkole. Celem prowadzonej akcji jest szerzenie idei hospicyjnej oraz uwrażliwienie dzieci i młodzieży na potrzeby osób chorych.

Opiekę na przebiegiem kampanii objęła p. D. Piekarczyk wraz z Samorządem Uczniowskim. Młodzież z dużym zaangażowaniem rozpoczęła rozprowadzanie cebulek żonkili na terenie szkoły. Akcja trwa od 22.09.do 26.09.2014r. Ponadto młodzi wolontariusze w dniu 28.09.2014r. tj w niedzielę w porozumieniu z proboszczem parafii Św. Brata Alberta na Niwie zorganizują kwestę po mszach świętych a ofiarodawcom przekażą symboliczną cebulkę żonkila.


Protokół z przebiegu Kampanii Pola Nadziei

oraz przekazu zebranych funduszy na rzecz fundacji

 im. Adama Worwy w Nowym Targu.

Przedstawiciele samorządu Uczniowskiego opracowali i przygotowali zadania w ramach tegorocznej kampanii zorganizowanej przy Szkole Podstawowej nr 4 w Nowym Targ, który miał następujący przebieg;

1.       22.09-26.09.2014r. rozprowadzanie cebulek na terenie szkoły.

2.       28.09. 2014r kwesta w kościele Św. Brata Alberta na Niwie po mszach św.

3.       Sadzenie cebulek żonkili przez oddział Oa przy kościele parafialnym.

4.       Sadzenie cebulek żonkili przez uczniów klasy Va przed budynkiem szkoły.

5.       Prace plastyczne w klasach IVa i IV b -"Pomagać innym"(gazetka)

Podczas rozprowadzania cebulek żonkili wśród uczniów naszej szkoły zebrano kwotę 177,80 zł.

Podczas kwesty w kościele parafialnym zebrano kwotę 711 zł.

W dniu 16.10.2014r. opiekun SU p. mgr Danuta Piekarczyk dokonała wpłaty na konto fundacji im A. Worwy w N.T w kwocie 888,80zł.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...