Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

"Odblaskowa szkoła"

29/09/2017

Odblaski gdy noszę, kierowców o uwagę proszę...

W roku szkolnym 2017/2018 szkoła po raz kolejny przystąpiła do konkursu "Odblaskowa Szkoła" zorganizowanego przez Małopolską Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Małopolskie Kuratorium Oświaty, Małopolski Urząd Wojewódzki oraz Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Akcja ma na celu zwrócenie uwagi pedagogów, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania przez dzieci z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym oraz dbanie o bezpieczeństwo dzieci w drodze do i ze szkoły.

Harmonogram działań w ramach akcji:

Sprawdzenie wyposażenia uczniów w kamizelki odblaskowe oraz elementy odblaskowe.

Promowanie noszenia kamizelek odblaskowych i odblasków podczas wyjść i wycieczek szkolnych.

Odblaskowy pokaz mody.

Konkurs plastyczny dla klas I-II pt. "Odblask to mój przyjaciel".

Konkurs plastyczny dla klas IV-VII pt. "Odblaskowe nakrycie głowy".

Konkurs "Wiedzy o ruchu drogowym" dla uczniów klas III oraz uczniów klas IV-V.

Wykonanie przez uczniów klas starszych "Bezpiecznego drzewa" - dowolna tematyka związana z bezpieczeństwem.

Spotkanie z pracownikami policji, straży pożarnej, GOPR - klasy młodsze.

Wykonanie gazetek promujących bezpieczeństwo.

Zorganizowanie akcji "Odblaski dla społeczności lokalnej" w kościele parafialnym św. Brata Alberta na Niwie.

Zorganizowanie akcji "Zawieszki dla zerówki".

Przygotowanie przedstawienia o bezpieczeństwie na zakończenie akcji "Odblaskowa Szkoła".

Zorganizowanie zajęć pierwszej pomocy dla klas 0-I - prowadzący p. Maciej Zborowski.

Wycieczka rowerowa klas starszych.

Zorganizowanie odblaskowej dyskoteki dla społeczności uczniowskiej.

Zakup apteczek pierwszej pomocy i umieszczenie na poszczególnych piętrach budynku szkoły.


Koordynator akcji: mgr Danuta Piekarczyk, mgr Lucyna Jaróg

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...