Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Regulamin Konkursu Wiedzy o Ruchu Drogowym

23/10/2017

BRD

Regulamin

Szkolnego Konkursu Wiedzy

o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym

dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu

w roku szkolnym 2017/2018

1. Organizator konkursu: mgr D. Piekarczyk, mgr L. Jaróg

2. Cele konkursu:

1. Głównym celem konkursu jest rozwijanie i popularyzowanie wśród młodzieży szkolnej świadomości bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym w charakterze pieszego, pasażera i kierującego rowerem

2. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie, bezpieczeństwo własne i innych użytkowników dróg.

3.Uczestnicy konkursu: uczestnikami konkursu są uczniowie klas III oraz uczniowie klas IV-V.

4. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z jednego etapu - teoretycznego, który będzie polegał na rozwiązaniu testu ze znajomości przepisów ruchu drogowego.

5. Termin konkursu:

Konkurs odbędzie się 27 października 2017r. dla uczniów klas III oraz

26 października 2017r. dla uczniów klas IV-V.

Zakres:

Konkurs obejmuje sprawdzenie wiedzy przewidzianej w programie nauczania dla klas I- III oraz wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej.

6. Nagrody:

Komisja konkursowa wyłoni zwycięzców na podstawie punktacji za poprawność wykonanych zadań:

7. Informacje końcowe:

8. Konkurs ma charakter wewnątrzszkolny.

9. Wszelkich dodatkowych informacji udzielają organizatorzy: mgr D. Piekarczyk, mgr L. Jaróg.

 

 

Regulamin opracowała mgr L. Jaróg

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...