Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Spirometria dla dzieci

21/05/2019

Darmowe badania spirometryczne w klasach IV-VII w ramach projektu ZONE.

Nowy Targ został wybrany jako gmina kontrolna dla badań spirometrycznych w projekcie  pt. "Zintegrowany system wsparcia polityki  i programów  ograniczenia niskiej emisji ? ZONE?. Jest on realizowany w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych pn. GOSPOSTRATEG  ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konsorcjum projektu tworzy pięć instytucji: Lider projektu ? Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Instytut Łączności ? Państwowy Instytut Badawczy (IŁ ? PiB), Instytut Ochrony Środowiska ? Państwowy Instytut Badawczy (IOŚ ? PiB), Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla (IChPW) i Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy (KAS).

Głównymi celami projektu są:


Współpraca ze szkołami w wybranych gminach na terenie Polski polega na organizacji i przeprowadzeniu badań spirometrycznych wśród dzieci w klasach IV-VII. Celem zadania uwzględniającego te badania jest uzyskanie danych do analiz epidemiologicznych dla oceny długotrwałych skutków wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ oddechowy oraz zmiany sezonowej wyników spirometrii w grupie badanej. Obecnie prowadzona jest pierwsza tura badań, tj. w sezonie pozagrzewczym. Druga będzie przeprowadzona w sezonie grzewczym 2019/2020 i objęte zostaną nią te same dzieci, które wzięły udział w pierwszej turze. Organizatorem badań spirometrycznych jest Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy, a wykonawcą Polska Federacja Stowarzyszeń Chorych na Astmę, Alergię i POChP. Jest to największe badanie tego typu w Polsce i jedno z największych w Europie. Wyniki badań pozwolą określić jak poprawa jakości powietrza poprawi zdrowie dzieci. Rodzice dzieci biorących udział w badaniach spirometrycznych w Nowym Targu otrzymają informacje czy ich podopieczni są zdrowi czy wymagają dalszej diagnostyki i leczenia. Badania będą odbywały się w wytypowanych szkołach i będą poprzedzone wręczeniem dzieciom "Dzienniczka badań". W jego skład będzie wchodziła zgoda rodzica na wykonanie badań oraz ankieta, która uzupełni dane na temat czynników zewnętrznych, jakie mogą negatywnie wpływać na zdrowie dzieci oraz uwarunkowań zdrowotnych. O szczegółach, w tym terminach, będą Państwo informowani na bieżąco. Z nadzieją liczmy na wsparcie naszych działań!

Instrukcja wypełniania dzienniczka badań

  • 1.      Proszę o wyrażenie zgód na stronie 2. Brak jakiekolwiek ze zgód uniemożliwia wykonania darmowych badań spirometrycznych.
  • 2.      Pod zgodami wymagany jest podpis rodzica lub rodziców
  • 3.      Wypełnienie ankiety na stronach 4, 5.
  • 4.      Pole ID badanego wypełnia osoba wykonująca spirometrię.
  • 5.      Proszę o oddanie wypełnionego dzienniczka badań do 27 maja do sekretariatu szkoły.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...