Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

16/05/2017

Audyt Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Realizując na co dzień wiele przedsięwzięć promujących bezpieczeństwo na terenie naszej szkoły, mogliśmy przystąpić do prestiżowego projektu  prowadzonego przez przez Wojewódzką Komendę Policji w Krakowie pod nazwą "Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa w obszarze placówek oświatowych". Od zeszłego roku nasza szkoła starała się spełnić wszystkie wymagania formalne i pokazać wypracowane efekty działań profilaktycznych, organizacyjnych  i inwestycyjnych, by móc uzyskać tytuł "Szkoły Promującej Bezpieczeństwo". Koordynatorem akcji na terenie szkoły jest pani mgr Danuta Piekarczyk, która współdziałając z zespołem  obejmującym zarówno Dyrekcję szkoły jak i przedstawicieli instytucji publicznych działających na rzecz bezpieczeństwa (Straż Pożarna, GOPR, Rada Miasta, Rada Rodziców) opracowała raport potwierdzający wysoki poziom bezpieczeństwa w naszej szkole.

W dniu 11 maja 2017 r. odbył się audyt w związku ze staraniem się naszej szkoły o uzyskanie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Kontrolę stopnia realizacji przedstawionych zadań prowadzili funkcjonariusze Wojewódzkiej Komendy Policji w Krakowie w osobie pani Izabeli Ciarka i pani Beaty Wcisło oraz koordynatora rejonowego z Powiatowej Komendy Policji w Nowym Targu w osobie pana Romana Wolskiego. Gościem specjalnym wspierającym od lat nasze działania w zakresie bezpieczeństwa była pani Renata Ossowska. W oparciu o zapisy Regulaminu nadawania Certyfikatu ZPB sprawdzeniu poddano: obszar organizacyjny, infrastrukturalny i techniczny projektu oraz sposób realizacji zadań związanych z promowaniem bezpieczeństwa jak również osiągnięte cele.

Czekamy cierpliwie na efekty wspólnej pracy.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...