Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

19/11/2019

"Ja nie chcę wiele: Ciebie i zieleń, i żeby wiatr kołysał gałęzie drzew, ja nie chcę wiele, ale nie mniej niż wszystko: Ciebie i zieleń, i żeby listkom akacji było wietrznie, i żeby sercu bezpiecznie..."
Władysław Broniewski

Zapraszamy również do odwiedzenia strony PKP: https://liblink.pl/80HTzWtlP5

W roku szkolnym 2016/2017 nasza szkoła przystąpiła do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa realizowanego na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo przy współpracy z Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu.
18.11.2019 r. podczas XIX Sesji Rady Miasta odbyło się uroczyste wręczenie Certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo - na okres kolejnych 5 lat (przedłużenie certyfikatu). Wręczenia dokonał Komendant Powiatowy Policji w Nowym Targu mł.insp. Grzegorz Wyskiel w imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie nadinsp. dra Krzysztofa Pobuty. Certyfikat odebrał dyrektor Szkoły pan Paweł Zych wraz z koordynatorem akcji panią pedagog Danutą Piekarczyk oraz przedstawicielami uczniów Tomaszem Bałą, Zofią Sięką i Roksaną Cichórz.

Nasza przygoda z ZPB rozpoczęła się od współpracy z Powiatową Komendą Policji w Nowym Targu, a szczególnie z Panią Renatą Osowską, Panem Mariuszem Ciesielskim, Panią Dorotą Garbacz oraz Panem Romanem Wolskim, którzy dostrzegli nasze starania i działania w kierunku zapewnienia bezpieczeństwa w szkole - za co składamy im serdeczne podziękowania.

10 kwietnia 2017 r. - złożyliśmy wniosek do Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i podjęliśmy działania konieczne do uzyskania certyfikatu Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. Naszymi partnerami wspomagającymi zostali przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Radni Miasta z naszego obwodu, Parafia św. Brata Alberta.

W dniu 31.10.2017 r. w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie dla Szkoły certyfikatu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo zdobytego w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

Posiadacz Certyfikatu jest zobowiązany do dbania o bezpieczeństwo osób i mienia w swoim obiekcie, a także w jego najbliższym otoczeniu, poprawy stanu bezpieczeństwa i podnoszenia poczucia bezpieczeństwa osób tam przebywających, a także do stałego monitorowania procesów związanych z realizacją projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, na każdym z jego etapów.
Certyfikat to honorowy dokument, owoc współpracy całej społeczności szkolnej i partnerów projektu.

Realizacja projektu obejmuje opracowanie Planu Działań Wspierających po dokonaniu analizy ankiet dla uczniów, rodziców i uczniów, oraz przeprowadzonym audycie z partnerami.
Wszystkie działania związane z bezpieczeństwem ujęte są w następujących obszarach: organizacyjnym, technicznym, infrastrukturalnym.
 
Zapraszamy do odwiedzenia strony PKP: https://liblink.pl/80HTzWtlP5
 
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...