Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Szkolne Koło Wolontariatu

22/10/2018

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi".
Jan Paweł II

Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły - nauczycieli, uczniów i rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Okres nauki w szkole jest najwłaściwszy dla kreowania postaw altruistycznych, ponieważ wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka można zakrzewić dobro we wszystkich dziedzinach jego życia. Wolontariat rozwija również wśród młodzieży postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Jednym ze sposobów uczenia tego typu postaw i zachowań jest aktywny udział w działaniach podejmowanych przez Szkolne Koło Wolontariatu, którego opiekunkami są: pani Danuta Piekarczyk i pani Dorota Kowalczyk. Podejmowana przez uczniów - wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno - wychowawczy.
Dzieci i młodzież pomagają najbardziej potrzebującym. Inicjują działania w środowisku szkolnym i lokalnym oraz wspomagają różnego typu inicjatywy charytatywne np. utrzymują stałą współpracę z dwoma fundacjami - im. Adama Worwy i Fundacją Szczęśliwe Jutro. Pomoc wolontariacka dotyczy jednak przede wszystkim kolegów i koleżanek ze szkoły.
W bieżącym roku szkolnym przewidziano dwie akcje dobroczynne skierowane do naszych niepełnosprawnych uczniów - wykonywanie i rozprowadzanie kartek bożonarodzeniowych oraz działanie pt. "Grosik do grosika". Wolontariusze pomagają swoim kolegom w odrabianiu zadań domowych, czytają młodszym przyłączając się do akcji "Cała Polska czyta dzieciom", planują również pomóc paniom ze świetlicy i oddziałów przedszkolnych w uatrakcyjnieniu wolnego czasu i zabaw z dziećmi. 
Praca w Szkolnym Kole Wolontariatu to szereg innych działań, które będziemy na bieżąco dokumentować, a fotografie z ich przebiegu zamieszczać w galerii. Zachęcamy wszystkich chętnych
uczniów do pomocy przypominając, że wolontariat to kuźnia aktywności społecznej, poligon planowania i realizacja konkretnych działań, a "dobro to nie jest wiedza, to jest czyn".
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...