Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Szkolny Tydzień Życzliwości

14/11/2019

"Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi."
Jan Paweł II

W dniach 14.11.2019 r. do 21.11.2019 r. zapraszamy do udziału i zaangażowania się w Szkolny Tydzień Życzliwości. Celem jest uświadomienie uczniom roli, bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi atmosfery w szkole, uświadomienie dzieciom możliwości podejmowania działań mających na celu poprawę atmosfery w szkole i poczucia bezpieczeństwa uczniów, dostarczanie placówce edukacyjnej informacji dotyczącej poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole oraz przestrzegania praw dziecka.

W ramach tych dni proponujemy udział w następujących działaniach:

1. Przeprowadzenie na lekcjach wychowawczych wybranych zajęć z wykorzystaniem materiałów dostępnych, stworzonych w ramach globalnej kampanii zrealizowanej przez UNICEF:

"Stop przemocy!"

której celem jest zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dzieci w szkołach.

2. Włączenie się 20.11.2019 r. w obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka. Projektowanie i wykonanie plakatów upowszechniających wiedzę dotyczącą praw dziecka pt:"Prawa dziecka oczami dzieci i młodzieży".

3. Wykonanie przez uczniów gazetki tematycznej pt: "Z dziećmi był najbardziej sobą", dotyczącej praw dziecka i przybliżającej postać Janusza Korczaka.

4. Zaakcentowanie w ubiorze w dniu 20.11.2019 r. koloru niebieskiego - wskazanego przez UNICEF jako kolor integrowania się z wszystkimi, którzy biorą udział w obchodach Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka.

5. Przeprowadzenie akcji "Cichy przyjaciel".

6. Udział w zabawie integrującej "Zrywki - wyzwania".

7. Rozdawanie okazjonalnych kartek z życzeniami.

8. Promowanie "Łańcucha życzliwości".

Do działań zaangażowali się Członkowie Szkolnego Koła Wolontariatu, dołącz się i TY!

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...