Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY MIASTA NOWY TARG II KADENCJI

08/10/2019

W związku z Zarządzeniem Nr 0050.Z.110.2019 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 09.09.2019 r. w naszej szkole zostaną przeprowadzone wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ II kadencji.

Celem Młodzieżowej Rady Miasta jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.:

-   rozwijanie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży,
-   promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego,
-   integracja i współpraca środowiska młodzieżowego na terenie Miasta Nowy Targ
-   organizacja aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym,
-   rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych,
-   inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym i ekologicznym.
 
W dniu 2.10.2019 r. dyrektor szkoły zgodnie z harmonogramem wyznaczył opiekuna wyborów panią Barbarę Mucha oraz w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim powołał Szkolna Komisję Wyborczą w następującym składzie:
Kamil Maślanka,
Roksana Cichórz,
Julia Bachulska,
Michał Zych.
 
Do najważniejszych zadań Szkolnej Komisji Wyborczej należą:
- przyjmowanie zgłoszeń kandydatów - do 21.10.2019r,
- sporządzenie listy kandydatów na podstawie dokonanych zgłoszeń i podanie jej do publicznej wiadomości na terenie szkoły,
- sporządzenie spisu wyborców,
- przeprowadzenie wyborów okręgowych,
- ustalenie wyników wyborów w okręgu,
- sporządzenie protokołu z wyborów i przekazanie go do Burmistrza Miasta Nowy Targ.
 
Kandydat na członka Młodzieżowej Rady Miasta:
- zgłasza się na piśmie wraz z oświadczeniami kandydata o zgodzie na kandydowanie i oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych. Osoba małoletnia ubiegająca się o wybór składa pisemną        zgodę rodziców (opiekunów) na kandydowanie;
- ma ukończone 13 lat;
- jest uczniem szkoły będącej okręgiem wyborczym;
- dostarcza wykaz 10 osób popierających kandydaturę.
 
Kalendarz wyborczy:
- do dnia 02.10.2019 r.: rozmieszczenie na terenie szkół informacji o wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta;
- do dnia 02.10.2019 r.: powołanie przez dyrektorów szkół, będących okręgami wyborczymi w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ II kadencji składów osobowych okręgowych komisji wyborczych (OKW);
- do dnia 14.10.2019 r.: sporządzenie spisu wyborców - tj spisu uczniów uprawionych do udziału do Młodzieżowej rady Miasta Nowy Targ II kadencji w szkołach będących okręgami wyborczymi;
- do dnia 21.10.2019 r.: termin zgłaszania się przez uczniów szkół, będących okręgami wyborczymi kandydatów do Młodzieżowej rady Miasta Nowy Targ,
- do dnia 25.10.2019 r.: podanie do publicznej wiadomości na terenie okręgu wyborczego - szkoły obwieszczenia okręgowej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na radnych do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ;
- 25 do 30.10.2019 r. kampania wyborcza w szkołach;
- 31.10.2019 r. - głosowanie w okręgach wyborczych;
- do dnia 7.11.2019 r. sporządzenie przez OKW protokołów z wyborów i przekazanie ich do Burmistrza Miasta;
- do dnia 13.11.2019 r. rozpatrzenie ewentualnych protestów wyborczych przez Burmistrza Miasta;
- 15.11.2019 r. ogłoszenie wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Nowy Targ II kadencji - Burmistrz Miasta
 
Drodzy Uczniowie jeżeli:
- chcecie mieć wpływ na decyzję władz,
- chcecie działać na rzecz młodzieży,
- jesteście aktywni i nie boicie się wyzwań,
                                                                       zachęcamy Was do udziału w wyborach!
 
Przypominamy! - Termin zgłaszania się kandydatów mija
21.10.2019 roku!

 

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...