Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Wyprawka szkolna

06/07/2015

Jest możliwość dofinansowania zakupu podręczników szkolnych na rok szkolny 2015/2016.

Wyprawka szkolna 2015

Wyprawka szkolna. Opublikowano rozporządzenie wprowadzając program pn. Wyprawka szkolna

Uprzejmie informuję, iż w dniu 2 lipca 2015r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 938 opublikowane zostało rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, które określa krąg uprawnionych i szczegółowe warunki pomocy w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. - Wyprawka szkolna. Z w/w rozporządzeniem, oraz opisem całego przedsięwzięcia można zapoznać się na stronach internetowych: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/938/1 lub

http://www.kuratorium.krakow.pl/index?ac=112&id=6

O szczegółowych warunkach pomocy dla uczniów w ramach wyprawki szkolnej w 2015r.informować będą dyrektorzy szkół do których uczniowie uczęszczają. Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z w/w rozporządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ określił w zarządzeniu Nr 0050.Z.112.2015 z dnia 3 lipca 2015r. termin do składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Pierwszypodstawowy termin ustalono do dnia 28 sierpnia br., który daje pełną gwarancje uzyskania pomocy w właściwym czasie uwzględniając termin rozpoczęcia roku szkolnego.

Drugi ostateczny termin ustalono na dzień 9 września br.

Zainteresowanych rodziców uprzejmie proszę o kontakt ze szkołami, oraz spokojne podejście do całej sprawy gdyby były trudności w nawiązaniu postulowanego kontaktu, bowiem od 15 sierpnia br. wszystkie szkoły będą funkcjonować już w pełnym składzie osobowym i będzie jeszcze czas na pozytywne załatwienie sprawy. Środki przyznane w ramach wyprawki szkolnej dla uprawnionych stanowić będą formę refundacji poniesionych już nakładów finansowych na podręczniki i pomoce dydaktyczne.

 


Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 2015 r. pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2015/2016 naukę w: klasach III szkoły podstawowej.
Wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w br. kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł (netto) na osobę w rodzinie.

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników objęto także uczniów:
-słabowidzących,
-niesłyszących,
-słabosłyszących,
-z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
-z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
-z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
Dla tych uczniów nie obowiązuje kryterium dochodowe.

Zainteresowanych rodziców prosi się o zgłaszanie w sekretariacie szkoły do dnia 30 maja 2015r.

Więcej informacji na ten temat w późniejszym terminie.

Dyrektor szkoły

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...