Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Zagłosuj na nasz projekt!

03/12/2018

Projekt pt: "Twój czas! Twój głos! Nasza przyszłość!" Walczy o tytuł "Projekt z klasą" pod patronatem Nowej Ery. Zachęcamy wszystkich uczniów do głosowania!!!! Od 3 do 13. XII każdy może oddać swój głos na nasz projekt. Liczy się każdy głos!!!

Szczegóły i sposób głosowania:

Głosowanie proszę przeprowadzić za zgodą rodziców!

           Przed głosowaniem proszę zapoznać się z regulaminem głosowania!
         Szkoła nie ponosi odpowiedzialności z udostępniane dane osobowe.

 

Wchodzimy na stronę:

https://projektzklasa.pl/konkurs.html

wybieramy opcję znajdującą się po lewej stronie: głosuj w kategorii szkoła podstawowa i na dole strony wpisujemy nasz numer projektu 195

 

Warunki głosowania

1. Głosowanie internetowe rozpoczyna się w dniu 3 grudnia 2018r. i trwa do 13 grudnia 2018r. do północy (23:59).

2. W głosowaniu biorą udział tylko te projekty, których Opiekunowie wyrazili taką chęć w formularzu zgłaszającym projekt.

3. Celem głosowania internetowego jest wyłonienie spośród wszystkich prac konkursowych zgłoszonych do głosowania internetowego w IX edycji Konkursu, dziesięciu prac konkursowych - po pięć z każdej kategorii wiekowej, które uzyskają największą liczbę głosów.

4. Głosowanie odbędzie się za pomocą aplikacji uruchomionej przez Organizatora i umieszczonej na stronie konkursu www.projektzklasa.pl w dniu rozpoczęcia głosowania.

5. Każda z dziesięciu wybranych w głosowaniu internetowym prac konkursowych otrzyma zgodnie z regulaminem konkursu "Projekt z klasą" IX edycja, nagrodę - grant pieniężny w wysokości 1000,00 zł (tysiąc złotych).


Zasady głosowania

1. W głosowaniu internetowym może wziąć udział Uczestnik, który przed oddaniem pierwszego głosu:

- wejdzie na stronę konkursu - www.projektzklasa.pl

- kliknie przycisk "Głosuj" przy wybranej przez siebie pracy konkursowej, wypełni wyświetlony formularz głosowania podając imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz prawidłowo wpisze wyświetlające się hasło internetowe we wskazane pole,

- aktywuje link, który zostanie automatycznie wysłany na adres e-mail Uczestnika,

- zaakceptuje Regulamin głosowania oraz wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora w celu niezbędnym do przeprowadzenia głosowania.

2. Kolejne oddanie głosu przez Uczestnika będzie się odbywało poprzez kliknięcie przycisku "Głosuj" przy wybranej pracy konkursowej, podanie adresu e-mail i wpisanie wyświetlającego się hasła internetowego oraz aktywację linku wysłanego na podany adres e-mail.

3. Aktywacja linku przysłanego przez Administratora konkursu jest konieczna przy każdorazowym oddawaniu głosu. Link ten jest aktywny do północy dnia, w którym został oddany głos. Dopiero aktywacja linku powoduje poprawne oddanie głosu na wybraną pracę konkursową.

4. Uczestnik może oddać tylko jeden głos dziennie na jeden projekt w danej kategorii wiekowej.

5. Uczestnik może wypełnić tylko jeden formularz głosowania, podać tylko jeden adres e-mail i tylko z tego adresu e-mail może oddawać głosy.

6. Nie jest dozwolone oddawanie głosów w imieniu drugiej osoby.

7. W głosowaniu internetowym mogą brać udział także Opiekunowie grup konkursowych oraz członkowie grup konkursowych, o których mowa w regulaminie konkursu "Projekt z klasą" IX edycja.

8. Podanie danych osobowych w formularzu ma charakter dobrowolny jednak niezbędny do przeprowadzenia głosowania. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, poprawienia, a także do usunięcia swoich danych z bazy.

Trwa ładowanie strony prosimy czekać...