Szkoła Podstawowa nr 4 Herb Nowy Targ Menu

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa

09/04/2017

Zintegrowana Polityka Bezpieczenstwa

 

 Nasza szkoła zgłosiła się do projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, który realizowany jest na terenie województwa małopolskiego, jako Szkoła promująca bezpieczeństwo. Zadaniem projektu jest wykonanie przez szkołę działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa na jej terenie. Będziemy się starali o przyznanie certyfikatu "Szkoły promującej bezpieczeństwo" w czerwcu 2017.

 
 
Patronatem nad powyższym przedsięwzięciem jest Małopolska Komenda Wojewódzkiej Policji w Krakowie. 
 Celem przedsięwzięcia jest:

Zadania podejmowane przez szkołę w ramach projektu  wykonywane są we współpracy z partnerami: 

W szkole odbędzie się audyt, czyli wnikliwa ocena stopnia realizacji zadań projektu. Zostały podjęte następujące działania:

  1. Badania ankietowe przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Dane uzyskane z ankiet wytyczyły główne cele podejmowane przez placówkę.
  2. Powołano Zespół Partnerów współpracujących przy projekcie.
  3. Przeprowadzono wizję lokalną miejsc najbardziej zagrożonych w szkole oraz jej okolicy.
  4. Została opracowana procedura postępowania w sytuacjach zagrożenia.
  5. Wraz z Partnerami projektu opracowano plan działań wspierających.
  6. Rozpowszechniono artykuły promujące projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

 Warunkiem uzyskania certyfikatu jest stworzenie kompleksowego systemu działań opartego na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z samorządem lokalnym, rodzicami, Policją, Strażą Pożarną, Proboszczem Parafii, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych.


Trwa ładowanie strony prosimy czekać...